Subsidie voor biomassaketels

Het klimaat wordt steeds belangrijker en dat is terug te zien in het beleid van de overheid. De ontwikkelingen ziet u waarschijnlijk ook in uw omgeving terug, zoals de opkomst van zonnepanelen, warmtepompen en windmolens.

Een duurzame toekomst is voor ons allen van belang en iedereen kan op geheel eigen wijze zijn aandeel hieraan leveren. Heeft u in Nederland een (vakantie)woning en/of (bedrijfs)pand, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een regeling.

ISDE

Minder gebruik van gas door middel van duurzame warmte wordt financieel voor u aantrekkelijk gemaakt – al vanaf € 1.250!

Voor het terugdringen van de CO2-uitstoot is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van toepassing op Nederlandse huishoudens en bedrijven. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De ISDE is een meerjarige regeling die gestart is op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per jaar wordt het subsidieplafond bepaald en eventueel verhoogd.

 • Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is? Bekijk de stand van zaken ISDEIs het subsidiebudget voor het jaar op, dan wordt u door het RVO schriftelijk op de hoogte gesteld. Vanaf dit moment heeft u 12 maanden de tijd om opnieuw uw aanvraag in te dienen. U kunt dan aanspraak maken op het beschikbare budget van het opvolgende jaar.
 • Bent u nieuwsgierig wat er in uw omgeving aan ISDE is vertrekt? Bekijk de ISDE Viewer van Nederland.

 

Subsidie voor biomassaketels ISDE geeft u een tegemoetkoming bij aankoop op een biomassaketel van Fröling tot een vermogen van 500kW. Fröling-biomassaketels boven 500kW vallen onder de SDE+. De subsidiebedragen vanaf 20 maart 2019 zijn:

 • Tot en met 40 kW: € 1.250
 • Hoger dan 40 kW: € 1.250 vermeerderd met € 70 per kW vermogen van de ketel hoger dan 40 kW
 • Zie Fröling (en Froeling) op de Apparatenlijst biomassaketels.  

 

Zie Voorwaarden ISDE particulieren die we hieronder beknopt voor u weergeven:

 • U heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN)
 • Uw Fröling is na 1 januari 2016 nieuw aangeschaft
 • U heeft de investering gedaan voordat u de subsidieaanvraag doet
 • U dient binnen 6 maanden na installatie de subsidieaanvraag in
 • Uw Fröling wordt in Nederland geïnstalleerd en wordt niet binnen 1 jaar verwijderd

 

Zie Voorwaarden ISDE zakelijke gebruikers die we hieronder beknopt voor u weergeven:

 • U heeft een geldig KvK-nummer
 • U bent nog geen koopovereenkomst aangegaan  
 • U bent eigenaar van de investering
 • Uw Fröling wordt binnen 12 maanden in gebruik genomen
 • Uw Fröling wordt in Nederland geïnstalleerd en wordt niet binnen 1 jaar verwijderd

Aan de slag met de subsidieaanvraag

U kunt zelf aan de slag met de ISDE Stappenplan aanvraag particulieren  |  ISDE Stappenplan aanvraag zakelijk

Of PTH Hout CV treedt als intermediair op! Wenst u de aanvraag door PTH Hout CV te laten doen. Neem in dat geval contact op met PTH Hout CV (info@pthvof.nl of bellen met 085 4845 823)